Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008

ΠΡΟΟΔΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Τη Δευτέρα θα γράψετε πρόοδο στα δύο μαθήματα, Δίκαιο και Ευρωπαϊκούς Θεσμούς. Σημειώνω κι εδώ την ύλη από τα βιβλία σας για όποιον δεν ήταν στο μάθημα:

Δίκαιο:
σ. 6-14, 22-23, 47-86

Ευρωπαϊκοί Θεσμοί:
σ. 6-30, 52-57, 112-120, 129-134, 142-159

Διεθνής Ειδησεογραφία:
σ. 170-183


Επίσης σε άλλο post επισυνάπτω και τις σημειώσεις για τη διευκόλυνση του διαβάσματός σας.


Καλό διάβασμα και καλή επιτυχία!