Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2009

Τέλος για το νόμο των 3 χτυπημάτων


Αντισυνταγματικός κατά την κρίση των δικαστών

Ο νόμος των τριών χτυπημάτων που ίσχυε στη Γαλλία , έλαβε τέλος από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας.

Ο Γάλλος πρόεδρος πέρασε τον νόμο έπειτα από αίτημα αρκετών επιχειρήσεων. Επιβαλλόταν η σύσταση μιας υπηρεσίας που θα διέκοπτε την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το συνταγματικό συμβούλιο όρισε πως η ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες επικοινωνίας για το κοινό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και μόνο μία δικαστική αρχή έχει την νόμιμη εξουσία για να επιβάλλει ποινές σε άτομα στο διαδίκτυο.

Αυτό αποτελεί μία προειδοποίηση στις επιχειρήσεις οι οποίες πιστεύουν πως έχουν το δικαίωμα να κατηγορούν και να διακόπτουν την πρόσβαση χωρίς να έχουν αποδείξεις για το δικαστήριο. Επίσης πρόκειται για σκληρό χτύπημα κατά του προέδρου Σαρκοζί ο οποίος πρόσφατα ενέκρινε τη χρήση στρατιωτικής βίας για να κλείσει ένα p2p ιστότοπο.

Τα μέλη του συμβουλίου βασίζουν την απόφασή τους στο Γαλλικό σύνταγμα στο οποίο συμπεριλαμβάνονται η ελευθερία της επικοινωνίας και η έκφραση ως τα βασικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

fudzilla